Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2005

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2003-2005 ja niiden edustajajäseniksi on vahvistettu vuosikokouksessa 20.1.2003 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat (suluissa varaedustaja): Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 25.1.2005.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks.
Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet:
Radiotieteen päivät 2005
Vuoden 2005 Radiotieteen päivien järjestäminen oli annettu Lappeenrannan teknillisen yliopiston tehtäväksi. Vähäisen kiinnostuksen vuoksi päivät oli peruutettava. Välittömästi sen jälkeen Kansalliskomitean puheenjohtajan tekemä ehdotus pitää Radiotieteen päivät yhdessä Kaukokartoitusseminaarin kanssa Helsingissä kaatui lopulta aikapulaan.
Kansalliskomitean jäsenyhteisöt ja säännöt
Radiotieteen alan teollisuus ja yritystilanne ovat muuttuneet ja kehittyneet huomattavasti vuonna 1997 tehdyn sääntöpäivityksen jälkeen. Vuosikokouksessaan 2005 Kansalliskomitea päätti muuttaa kokoonpanoaan siten, että uusiksi jäseniksi päätettiin kutsua vuodesta 2006 alkaen Teknologiateollisuus ry (2 edustajajäsentä), FiCom ry (1 edustajajäsen) ja Viestintävirasto (1 edustajajäsen). Samalla päätettiin, että TeliaSonera Oyj:n ja "teollisuuden edustuksen" jäsenyys loppuu vuoden 2005 lopussa. Vastaavat muutokset päätettiin kirjata Kansalliskomitean sääntöihin.
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on päivittänyt Kansalliskomitean kotisivuja. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.ursi.org/Finland/.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Ismo Lindell palkittiin URSIn Balthasar van der Pol -kultamitalilla ansioistaan sähkömagneettisen kenttäteorian kehittämisessä sekä poikkeuksellisen ansiokkaasta opetustyöstä. Palkinto luovutettiin hänelle New Delhissä 23-29.10.2005 pidetyssä URSIn XXVIII yleiskokouksessa.

Martti Hallikainen valittiin samassa yleiskokouksessa URSIn varapresidentiksi kaudeksi 2005-2008.

Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola
Talous
Kansalliskomitea sai vuonna 2005 valtionapua 1500 € kotimaiseen toimintaan. Matka-avustusta kansainväliseen toimintaan saatiin 5000 €. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 28,09 €. Täten vuoden tuloiksi kertyi 6 528,09 €. Kansainvälisen toiminnan kulut koostuvat puheenjohtajan Martti Hallikaisen matkoista URSIn kokouksiin ja matkasta URSIn yleiskokoukseen Intiassa (yhteensä 2 859,97 €). Kansalliskomitea kustansi myös osan Ismo Lindellin matkasta yleiskokoukseen (1 733,00 €) sekä sihteeri Jaan Praksin matkan yleiskokoukseen (1 985,53 €). Kansainvälisen toiminnan kulut olivat yhteensä 6 578,50 €. Kotimaisen toiminnan kuluina mainittakoon Kansalliskomitean pitkäaikaisen puheenjohtajan prof. Martti Tiurin 80-vuotispäivien onnitteluadressi ja kukat 72,50 €. Tilinhoitokustannukset olivat 64,16 €. Kotimaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 136,66 €. Vuonna 2005 toiminnan kulut olivat yhteensä 6 715,16 €. Tilikauden alijäämäksi muodostui -187,07 €. Kansainvälisen Radiotieteen Unionin vuoden 2005 jäsenmaksun 1790 € (jäsenyysluokka 2) on maksanut Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 2004 ja 2005. Valitut tilintarkastajat Iiro Hartimo ja Olli Simula ovat tarkastaneet tilit. Kansalliskomitean sääntöjen mukaan työvaliokunta on tilivelvollinen.