Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2004

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2003-2005 ja niiden edustajiksi on vahvistettu vuosikokouksessa 20.1.2003 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat. (suluissa varaedustaja): Muutoksia vuoden 2004 aikana ovat henkilöedustajin tehneet Teknillisten tieteiden akatemia ja Oulun yliopisto. Teknillisessa korkeakoulussa on nimitysprosessi vielä vireillä. Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 13. helmikuuta 2004.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks. Komissioiden viralliset jäsenet Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa.
Radiotieteen päivät 2004
Vuonna 2004 Radiotieteen päivät järjestettiin Espoon Dipolissa 1.-2.11.2004. Järjestelyistä vastasi VTT Tietotekniikka. Konferenssia sponsoroivat URSI, Nokia ja IEEE Finland Section. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Sipilä (VTT) ja sihteerinä Manu Lahdes (VTT). Toimikunnan muut jäsenet olivat Pekka Eskelinen (TKK), Markku Jenu (VTT), Jouko Aurinsalo (VTT), Jussi Tuovinen (VTT) ja Jaan Praks (URSI, TKK). Radiotieteen päivillä oli yli 70 osallistujaa ja esityksiä 35 kappaletta. Esitysten aiheet olivat radiotieteiden eri alueilta. Ohjelmaan kuului myös neljä kutsuttua esitelmää: Hannu Kattelus (VTT) "Amorphous metals for RF_mems", Hannu Kauppinen (Nokia) "Spectrum sharing and flexible spectrum use", Jukka Ruoskanen (PvTT) "Radar Signal Processing" ja Petri Jukkala (Ylinen Electronics) "Planck - Mission and Technology". Maanantai-iltana osallistujille oli järjestetty cocktail-tilaisuus. Osallistujille jaettiin 155-sivuinen Proceedings, jossa kustakin esityksestä on 4-sivuinen tiivistelmä. Kirjan mukana jaettiin myös CD-ROM, jossa esitykset olivat sähköisessä muodossa. Kansalliskomitea jakoi myös tänä vuonna nuoren tutkijan palkinnon alle 35-vuotiaalle esitelmänpitäjälle. Voittajaksi valittiin Pekka Pursula (VTT Tietotekniikka). Esitelmän aihe oli "Antenna radioation characterization by backscattering modulation". Päivien verkkosivut löytyvät osoitteesta http://ursi2004.vtt.fi/ .
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on suunnitellut ja päivittänyt Kansalliskomitean kotisivut. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.ursi.org/Finland/ .
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Martti Hallikainen Varapuheenjohtaja Ari Sihvola Työvaliokunnan jäsen Ismo Lindell
Talous
Kansalliskomitea sai vuonna 2004 1400 euroa valtionapua kotimaiseen toimintaan. Matka-avustusta kansainväliseen toimintaan saatiin 5000. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 36,48. Täten vuoden tuloiksi kertyi 6 436,48 euroa.

Kansainvälisen toiminnan kulut koostuvat puheenjohtajan Martti Hallikaisen matkasta URSIn kokoukseen Kiinassa (2 979,40) ja matkasta F-komission kokoukseen Italiassa (1 467,05), sekä konferenssimaksusta (555,10). Kansainvälisen toiminnan kulut olivat yhteensä 5 001,55.

Kotimaisen toiminnan suurin kuluerä oli komitean verkkosivujen uudistamiseen ja ylläpiton kulut, yhteensä 566,30. Tilinhoitokustannukset olivat 63,50 ja vuosikokouksen järjestämisen kustannukset 39,60. Palkintopokaalin kaiverrus ja postitus maksoivat yhteensä 21,25. Kotimaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 690,65.

Kaikki vuoden 2004 kulut yhteensä olivat 5 692,20. Tilikauden ylijäämä oli 744,28. Kansainvälisen Radiotieteen Unionin vuoden 2004 jäsenmaksun, 1790 euroa on maksanut Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosia 2003 ja 2004. Iiro Hartimo ja Olli Simula ovat tarkastaneet tilit. Kansalliskomitean sääntöjen mukaan työvaliokunta on tilivelvollinen.