Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2003

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2003-2005 ja niiden edustajiksi on vahvistettu vuosikokouksessa 20.1.2003 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat (suluissa varaedustaja): Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 20. tammikuuta 2003.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks.
Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa.
Radiotieteen päivät 2003
Vuoden 2003 Radiotieteen päivät järjestettiin Oulun yliopistolla 16.-17.10.2003 yhdessä IV Finnish Wireless Communications Workshop (FWCW)-konferenssin kanssa. Paikallisista järjestelyistä vastasivat Oulun yliopiston tietoliikennelaboratorio ja Centre for Wireless Communications (CWC). Tapahtumaa sponsoroivat URSI, Infotech Oulu Graduate School, IEEE Finland Section, Elektrobit, PJ Microwave ja Nokia. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Erkki Salonen ja sihteerinä Pasi Heikkinen. Toimikunnan muut jäsenet olivat Heli Jantunen, Markku Juntti, Vaili Jämsä, Sannamari Kallinen, Kalevi Kalliomäki, Seppo Karhu, Juha Kostamovaara, Jaan Praks, Harri Saarnisaari, Eero Savolainen, Tero Suutari ja Risto Vuohtoniemi. Lisäksi FWCW:llä oli oma ohjelmatoimikuntansa, jonka puheenjohtajana toimi Harri Saarnisaari. Radiotieteen päivillä oli 76 osallistujaa ja papereita esitettiin 58. Päivillä esitettiin papereita radiotieteen laajalta alueelta, mutta erityisen runsaasti oli radiotietoliikenteen kehitykseen liittyviä esitelmiä. Lisäksi radiotieteen päivillä oli kaksi kutsuttua esitelmää. Professori Carlos Pomalaza-Ráez (Purdue University, Indiana) puhui aiheesta "Media Access and Routing Protocols for Power Constrained Ad Hoc Networks" ja professori Markku Lehtinen (Sodankylän geofysikaalinen observatorio) aiheesta "Searching Space Debris with EISCAT Radars". Torstai-iltana 16.10. päivien osallistujille oli Oulun Teknologiakylässä illallinen. Tapahtumassa osallistujille jaettu Proceedings sisältää 4-sivuiset tiivistelmät esityksistä sekä kirjan mukana tullut CD-levy myös papereiden pdf-versiot. Myös URSI sai 60 kirjaa omiin tarpeisiinsa. Kansalliskomitea jakoi perinteisesti konferenssissa nuoren tutkijan palkinnon (ikäraja 35 vuotta). Tänä vuonna sen voitti Esa Kunnari Oulun yliopiston CWC:stä (Centre for Wireless Communications) esitelmällään "Modelling and Simulation of Rice Fading with Temporal, Spatial and Spectral Correlation - Part I: Characterization of Fading". Päivien verkkosivut ovat osoittessa http://www.cwc.oulu.fi/ursi2003 .
The 2003 International Student Seminar on Microwave Applications of Novel Physical Phenomena
Kansainvälinen opiskelijaseminaari uusien ilmiöiden mikroaaltosovelluksista " International Student Seminar on Microwave Applications of Novel Physical Phenomena" järjestettiin 26-27. toukokuuta Otaniemessä. Seminaarin järjestäjät olivat TKKn Radiolaboratorio ja TKKn SMARAD-tutkimusyksikkö yhteistyössä Suomen IEEE-osaston, Pietarin AP-ED-MTT-osaston, Suomen Radiotieteen Kansalliskomitean ja Pietarin Sähköteknisen yliopiston (LETI) kanssa. Seminaarin puheenjohtajana toimi prof. Sergei A. Tretyakov, TKKsta, varapuheenjohtajana prof. Orest G. Vendik, LETI, ja TCP-jäseninä toimivat Juan Mosig (Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, Sveitsi)), Ari Sihvola (TKK), Sergei Tretyakov (TKK), Jukka Tulkki (TKK), Irina Vendik (LETI), Orest Vendik (LETI), Ari Viitanen (TKK), Jaan Praks (TKK). Tapahtuman verkkosivut ovat osoitteessa http://www.hut.fi/Units/Radio/MAN/ .

Kansalliskomitea osallistui kansainvälisen radiotieteen seminaarin järjestämiseen ja tuki tapahtuman järjestämistä 495 eurolla, joka maksettiin matka-avustuksena osallistujille. Kansalliskomitean sihteeri Jaan Praks osallistui seminaariin myös session puheenjohtajana.

Kansalliskomitean verkkosivut
Sihteeri on suunnitellut ja päivittänyt Kansalliskomitean kotisivut. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.ursi.org/finland/ .
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola

Työvaliokunnan jäsen Ismo Lindell

Talous
Vuoden 2003 Radiotieteen päivien tilinpäätös esitetään vuosikokoukselle erillisinä tilinpäätöksena vuoden 2004 tilinpäätöksen yhteydessä. Kansalliskomitea ei saanut vuonna 2003 valtionapua kotimaiseen toimintaan. Matka-avustusta kansainväliseen toimintaan saatiin 4000 euroa. Vuoden 2002 rahoista siirrettiin 2003 matkakuluihin ja siirtyvien erien maksamiseen 2500 euroa. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 36,25 euroa. Täten vuoden tuloiksi kertyi 6536,25 euroa. Kansainvälisen toiminnan kulut koostuvat puheenjohtajan Martti Hallikaisen matkasta URSIn F-komission kokoukseen Italiassa (2022,95 euroa) ja matkasta F-komission kokoukseen Saksassa (2168,29 euroa). Jälkimmäinen matka toteutui jo vuonna 2002, mutta maksettiin vasta vuoden 2003 puolella varauksesta. Kansainvälisen seminaarin "The 2003 International Student Seminar on Microwave Applications of Novel Physical Phenomena" tukemiseen käytettiin 495,00 euroa. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat yhteensä 4686,24 euroa. Kotimaisen toiminnan suurin kuluerä olivat sihteerin matkat Ouluun Radiotieteen päivien järjestelytoimikunnan kokouksiin ja Radiotieteen päiville, yhteensä 2159,41 euroa. Puheenjohtajan matka Radiotieteen päiville maksoi 764,90 euroa. Tilinhoitokustannukset olivat 66,33 euroa ja vuosikokouksen järjestämisen kustannukset 36,90. Kotimaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 3027,54 euroa. Kaikki vuoden 2003 kulut yhteensä olivat 7713,78 euroa. Tilikauden alijäämä oli 1177,53 euroa. Kansainvälisen Radiotieteen Unionin vuoden 2003 jäsenmaksun 1664 euroa on maksanut Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 2002 ja 2003. Iiro Hartimo ja Olli Simula ovat tarkastaneet tilit. Kansalliskomitean sääntöjen mukaan työvaliokunta on tilivelvollinen. Kansainvälisen URSIn vuoden 2003 jäsenmaksun on maksanut Tiedeakatemian Valtuuskunta.