Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2002

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2000-2002 ja niiden edustajiksi on vahvistettu vuosikokouksessa 19.1.2000 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat (suluissa varaedustaja): Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 21. tammikuuta 2002.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks.
Komissioiden viralliset jäsenet
Kansainvälisen URSI:n tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet:
Radiotieteen päivät 2002
URSIn Radiotieteen päivät järjestettiin Teknillisessä korkeakoulussa 17.-18. lokakuuta 2002. Järjestäjänä oli TKK:n radiolaboratorio ja IDC- (Institute of Digital Communications) ja SMARAD- (Smart and Novel Radios Research Unit) -instituutit. Radiotieteen päiviä sponsoroivat Nokia Oyj, PJ Microwave Oy sekä IEEE Finland Section. Osallistujia oli kaikkiaan 93, joista 9 opiskelijaa ja 11 kunniavierasta. Suullisten ja posteriesitelmien lukumäärä oli 59 ja esityskielenä oli pääasiallisesti englanti. Kutsuttuja esitelmiä pidettiin 3. Kaikki esityskalvot sekä osallistujille jaettu konferenssijulkaisu olivat englanninkielisiä. Radiotieteen päivien esitelmissä käsiteltiin laajalti erilaisia radiotieteen sovelluksia. Pääpaino esityksissä oli seuraavilla aloilla: Lisäksi järjestettiin erityiset sessiot sotilaselektroniikalle ja metamateriaaleille. Nuoren tutkijan palkinto jaettiin parhaasta suullisesta esitelmästä alle 35-vuotiaalle esittäjälle. Tänä vuonna palkinnon voitti TkL Mikko Kärkkäinen TKK:n radiolaboratoriosta esitelmällään 'FDTD-model of conducting structures based on a higher-order surface impedance boundary condition'. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi professori Sergei Tretyakov (TKK/RL) ja sihteerinä TkL Jussi Säily (TKK/RL). Komitean muita jäseniä olivat professori Pekka Eskelinen (TKK/IDC), professori Visa Koivunen (TKK/SIG) ja professori Ari Sihvola (TKK/EM). Konferenssin esitelmistä painettiin osallistujille jaettu 210-sivuinen julkaisu. Julkaisun toimittivat Sergei Tretyakov ja Jussi Säily, ja se ilmestyi Radiolaboratorion julkaisusarjassa (Report S 257). Konferenssin tiedotus hoidettiin sähköpostin ja internet-sivujen (www.hut.fi/Units/Radio/URSI02) avulla. Internet-sivulla on saatavilla myös sähköinen versio jokaisesta esitelmästä.
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on päivittänyt Kansalliskomitean kotisivut. Verkkosivut ovat uudistuneessa osoitteessa http://www.ursi.org/finland/.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n tärkein tapahtuma vuonna 2002 oli 17-24.8.2002 Maastrichtissa, Hollannissa pidetty yleiskokous. Kokouksessa oli kaikkiaan 1513 tieteellistä esitelmää, joista Suomen osuus oli 29 esitelmää (ensimmäisen kirjoittajan mukaan). Torontossa 1999 pidetyssä yleiskokouksessa oli yhteensä 1498 esitelmää, joista 15 oli Suomesta. URSI:n seuraava yleiskokous on syksyllä 2005 New Delhissä, Intiassa. Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen:

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola:

Edustajajäsen (VTT) Heikki Seppä:

Talous
Vuoden 2002 Radiotieteen päivien tilinpäätös esitetään vuosikokoukselle erillisenä tilinpäätöksenä. Vuoden 2002 Radiotieteen päivät järjesti Teknillisen korkeakoulun radiolaboratorio. Kansalliskomitea ei saanut vuonna 2002 valtionapua kotimaiseen toimintaan. Matka-avustusta kansainväliseen toimintaan saatiin 5000 euroa. Vuoden 2001 rahoista siirrettiin 2002 matkakuluihin ja siirtyvien erien maksamiseen 4618,98 euroa. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 35,35 euroa. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 236,83 euroa josta suurin kuluerä oli sihteerin Radiotieteen päivien osallistumismaksu. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat 2505,51 euroa (varapuheenjohtajan matka URSI:n yleiskokoukseen). Vuodelle 2003 tehdystä 2500 euron varauksesta maksetaan mm. puheenjohtajan URSI-matka, jonka TKK:n Avaruustekniikan laboratorio oli maksanut (2022,96 euroa). Tilikauden ylijäämä oli 915,16 euroa. Kansainvälisen unionin vuoden 2002 jäsenmaksun 1714 euroa on maksanut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 2001 ja 2002. Iiro Hartimo ja Olli Simula ovat tarkastaneet tilit. Kansalliskomitean sääntöjen mukaan työvaliokunta on tilivelvollinen.