Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2001

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2000-2002 ja niiden edustajiksi on vahvistettu vuosikokouksessa 19.1.2000 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat (suluissa varaedustaja): Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 17. tammikuuta 2001.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks. Työvaliokunta on vuoden 2001 aikana hoitanut asioita sähköpostin avulla.
Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa.

Vuoden 2001 aikana on URSI:n kunkin komission jäsenlista osoite- ja sähköpostitietoineen päivitetty (liite 1).

Radiotieteen päivät 2001
Vuoden 2001 Radiotieteen päivät järjestettiin Tampereen teknillisellä korkeakoululla 22.-24.10.Paikalliset järjestelyt hoiti TTKK:n tietoliikennetekniikan laitos. Radiopäivät järjestettiin yhdessä Second Finnish Wireless Communications Workshop (FWCW) konferenssin kanssa. Tapahtumaa sponsoroivat Nokia, Sonera ja IEEE Finland Section. Osallistujia oli 112, ja papereita esitettiin 82. Lisäksi ohjelmassa oli 2 plenary-sessiota ja kokopäivän tutoriaali konferenssia edeltävänä päivänä. Pääaihepiireinä olivat Precision Electromagnetic Measurements (URSIn komissio A), Signals and Systems (C), Electronics and Photonics (D), ja Electromagnetics in Biology and Medicine (K). Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Markku Renfors. Toimikunnan muut jäsenet olivat Olli Aumala (TTKK), Karen Egiazarian (TTKK), Hannu Eskola (TTKK), Martti Hallikainen (TKK), Kari Halonen (TKK), Panu Helistö (MIKES), Kari Kalliojärvi (Nokia), Lauri Kettunen (TTKK), Markku Kivikoski (TTKK), Leena Korpinen (TTKK), Jari Nurmi (TTKK), Jaan Praks (TKK), Pekka Pöyhönen (TTKK), Tapio Saramäki (TTKK), Olli Simula (TKK), Nikolay Tchamov (TTKK), Olli Vainio (TTKK), Ari Viljanen (IL) ja Alpo Värri (TTKK). Radiotieteen Kansalliskomitean puheenjohtaja Martti Hallikainen piti konferenssin avauspuheenvuoron URSI Plenary sessiossa, jossa prof. Veli Santomaa Nokiasta piti kutsutun esityksen matkaviestimien mahdollisia terveysriskejä koskevasta tutkimuksesta. FWCWn alueelle painottuvassa plenary-istunnossa kutsutun esityksen piti prof. Lajos Hanzo (Univ. of Southampton, UK). Tapahtumassa osallistujille jaettu Digest of Technical Papers sisälsi 2-sivuiset tiivistelmät esityksistä. Tapahtuman jälkeen julkaistiin Proceedings kirja, johon tekijöillä oli mahdollisuus sisällyttää laajennettu versio paperista. Proceedings kirjasta tehtiin pieni painos (30 kpl) mutta se on saatavilla www-versiona. Kansalliskomitea jakoi perinteisesti konferenssissa nuoren tutkijan palkinnon (ikäraja 35 vuotta). Tällä kertaa sen voitti Janne Lahtinen TKK:n avaruustekniikan laboratoriosta esitelmällään "Fully Polarimetric Radiometer System for Microwave Remote Sensing".
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on suunnitellut ja päivittänyt kansalliskomitean kotisivut. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.intec.rug.ac.be/ursi/finland/.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola Muut komissiot

Ari Viljanen

Risto Pirjola
Talous
Vuoden 2000 ja 2001 Radiotieteen päivien tilinpäätökset esitetään vuosikokoukselle erillisinä tilinpäätöksinä. Vuoden 2000 Radiotieteen päivät järjesti Ilmatieteen Laitos. Radiotieteen päivien tulot yhteensä olivat 53 750 mk. Pääosa tuloista saatiin päivien sponsoreilta (Nokia, Sonera, Space Systems Finland, Fingrid Verkko). Osallistumismaksuja saatiin 6750 mk. Päivien kulut yhteensä olivat 51 285,87 mk. Suurimmat kuluerät olivat ravitsemuspalvelut (28 446,10 mk) sekä tilavuokrat 9680 mk (Tieteiden talo). Sponsorisopimuksen mukaan Nokian sponsorirahasta rahoitettiin myös Mars-kokous. Tapahtuman tulokseksi jäi 2464,13 mk, joka jäi Ilmatieteen laitoksen käyttöön. Vuoden 2001 Radiotieteen päivät järjesti Tampereen teknillinen korkeakoulu. Radiotieteen päivien tulot yhteensä olivat 49 196,72 mk, josta suurin tuloerä osallistumismaksuista 26 000 mk, loput tulot saatiin sponsorituloina Nokialta, Soneralta ja IEEE:n Suomen osastolta. Päivien järjestämisestä syntyi kuluja yhteensä 49 196,72 mk. Suurimman kuluerät olivat tilaavuokrat (9520 mk) ja painatuspalvelut ( 8459,48). Tulos oli 0 mk.

Kansalliskomitea sai vuonna 2001 valtionapua kotimaiseen toimintaan 12.500 mk ja matka-avustusta 23.000 mk. Vuoden 2000 rahoista siirrettiin 2001 matkakuluihin 10 000 mk. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 127,75 mk. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 6 664,80 mk. Suurin kuluerä oli www-sivujen ylläpito ja päivitys 3328 mk. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat 37 538,89 mk josta 10 000 mk on varattu vuoden 2002 matkakuluihin. Kansaivälisen toiminnan kuluissa menoerät ovat puheenjohtajan URSI General Assembly 2002 Coordinating Committee kokousmatka ja varapuheenjohtaja Ari Sihvolan matka URSI- konferenssiin Victoriassa Kanadassa. Tilikauden ylijäämä oli 5752,06 mk. Kansainvälisen unionin vuoden 2001 jäsenmaksun 1664 EUR on maksanut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 2000 ja 2001. Tilit ovat tarkastaneet ja Iiro Hartimo ja Olli Simula. Kansalliskomitean sääntöjen mukaan työvaliokunta on tilivelvollinen.