Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 2000

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 2000-2002 ja niiden edustajiksi on vahvistettu vuosikokouksessa 19.1.2000 seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat (suluissa varaedustaja): Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 19. tammikuuta 2000.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks. Työvaliokunta on vuoden 2000 aikana hoitanut asioita sähköpostin avulla.
Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa. Vuoden 2000 aikana on URSI:n kunkin komission jäsenlista osoite- ja sähköpostitietoineen päivitetty (liite 1).
Radiotieteen päivät 2000
Vuoden 2000 Radiotieteen päivät järjestettiin Helsingissä 21.-22.9. Avajaisistunnot pidettiin Säätytalossa ja muut istunnot Tieteiden talossa. Järjestämiseen osallistui kansalliskomitean lisäksi Ilmatieteen laitos, joka myös hoiti paikalliset järjestelyt. Päiviä sponsoroivat Nokia, Sonera, Fingrid ja Space Systems Finland. Osallistujia oli 70 ja esitelmiä 44. Pääaihepiireinä olivat tutkat ja kaukokartoitus (URSIn komissio F), sähkömagnetiikka (B), langaton tiedonvälitys (C), avaruussää (G) ja luonnon sähkömagneettiset kentät (B). Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi Risto Pirjola (Ilmatieteen laitos, geofysiikan tutkimus). Toimikunnan muut jäsenet olivat Martti Hallikainen ja Jaan Praks Teknillisen korkeakoulun avaruustekniikan laboratoriosta, Hannu Koskinen Helsingin yliopiston fysiikan laitokselta ja Heikki Nevanlinna, Tapio Tuomi ja Ari Viljanen Ilmatieteen laitoksen geofysiikan tutkimuksesta. Konferenssin avauspuheenvuorot pitivät Risto Pellinen (Ilmatieteen laitos, geofysiikan tutkimus), Radiotieteen Kansalliskomitean puheenjohtaja Martti Hallikainen ja järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Risto Pirjola. Avajaisistunnon kutsutut puheet pitivät Martti Tiuri (Eduskunta) ja Heikki Huomo (Nokia). Muissa istunnoissa oli yhteensä kahdeksan kutsuesitelmää. Kokouskirja ilmestyi Ilmatieteen laitoksen raporttisarjassa (2000:5). Kansalliskomitea jakoi perinteisesti konferenssissa nuoren tutkijan palkinnon (ikäraja 35 vuotta). Tällä kertaa sen voitti Heikki Laitinen VTT Tietotekniikasta esitelmällään "Location of GSM terminal using a database of signal strength measurements".
Radiotieteen päivät 2001
Kansalliskomitea hyväksyi kokouksessa 19.1.2000 Radiotieteen päivien 2001 järjestäjän ja pitopaikan: Prof. Markku Renfors, Tampereen teknillinen korkeakoulu (Tampere).
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on suunnitellut ja päivittänyt kansalliskomitean kotisivut. Verkkosivut ovat osoitteessa http://www.intec.rug.ac.be/Research/Projects/ursi/finland/.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola
Talous
Vuoden 2000 Radiotieteen päivien tilinpäätös ei ehtinyt kansalliskomitean vuoden 2000 tilinpäätökseen ja liitetään vuoden 2001 tilinpäätökseen. Kansalliskomitea sai vuonna 2000 valtionapua kotimaiseen toimintaan 11.000 mk ja matka-avustusta 23.000 mk. Vuoden 1999 rahoista siirrettiin 2000 matkakuluihin 10.000 mk. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 398,98 mk. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 4936 mk. Suurin kuluerä oli www-sivujen ylläpito ja päivitys 3328 mk. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat 36.112,13 mk josta 10.000 mk on varattu vuoden 2001 matkakuluihin. Tilikauden ylijäämä oli 3350,85 mk. Kansainvälisen unionin vuoden 2000 jäsenmaksun 1664 EUR on maksanut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 1999 ja 2000. Selkeyden vuoksi vuoden 2000 kirjanpidossa ovat yhdistetty apuraharahasto, pääomarahasto ja toimintorahasto yhdeksi toimintorahastoksi.