Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 1999

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmevuotiskaudeksi 1997-1999 ja niiden edustajiksi on vahvistettu seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat: Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 19. tammikuuta 1999.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun Avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun Sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK Avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo sekä varatilintarkastajana Raimo Kolkki. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks. Työvaliokunta on vuoden 1999 aikana pitänyt useita sähköpostikokouksia.
  Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa. Vuoden 1999 aikana on URSI:n kunkin komission jäsenlista osoite- ja sähköpostitietoineen päivitetty (liite 1).
Radiotieteen päivät 1999
Vuoden 1999 Radiotieteen päivät järjestettiin Turun yliopistossa 4-5 lokakuuta 1999. Järjestämiseen osallistui kansalliskomitean lisäksi IEEE Finland Section. Paikallisina järjestäjinä olivat Turun yliopiston Tuorlan observatorio sekä TY:n Sovelletun fysiikan laitoksen Elektroniikan ja tietotekniikan laboratorio. Päiviä sponsoroi Nokia Matkapuhelimet Oy. Päiville osallistui 75 henkeä ja päivillä esitettiin yhteensä 56 joko suullista esitystä tai posteriesitystä. Symposiumin pääaihepiirit olivat Electromagnetics (URSIn komissio B: 13 esitelmää), Radio systems and circuits (URSIn komissiot C, D: 5 esitelmää), radioastronomia ja avaruustutkimus (URSIn komissio J: 13 esitelmää), Applications and algorithms for wireless communication sekä Advanced design techniques for wireless communication (URSIn komissio B, C, D: 17 esitelmää). Järjestelytoimikunnan puheenjohtajana toimi professori Esko Valtaoja (Turun yliopisto/Tuorla). Toimikunnan muut jäsenet olivat Martti Hallikainen (TKK/Avaruustekniikan laboratorio), Jouni Isoaho (Turun yliopisto/ETT), Jorma Kangas (Oulun yliopisto), Jaan Praks (TKK/AVA), Ari Sihvola (TKK/ISHG), ja sihteerinä Kaj Wiik (Turun yliopisto/Tuorla). Konferenssin proceedings ilmestyi Esko Valtaojan ja Kaj Wiikin toimittamana Tuorla Observatory Reports - sarjassa (Informo No. 181, 121 s.). Konferenssin avasivat professori Esko Valtaoja ja Kansalliskomitean puheenjohtaja Martti Hallikainen. Kutsutut esitelmät pitivät Erkki Kuisma (Nokia) langattoman digitaalisen viestinnän tulevaisuudennäkymistä, Ismo Lindell (TKK) sähkömagnetiikan vallankumouksista 1800-luvulla, Jouko Aurinsalo (VTT) ARTEMIS-asemista, Jarmo Torsti (Turun yliopisto) SOHO-satellitilla tehtävästä kosmisen säteilyn tutkimuksesta, Turkka Tuomi (TKK) kvanttipistelasereista, ja Merja Tornikoski (TKK) modernin radioastronomian kehityksestä. Kansalliskomitea jakoi perinteisesti konferenssissa nuoren tutkijan palkinnon (ikäraja 35 vuotta). Voittajaksi valittiin Matti Lindström (TKK/Lääketieteellinen tekniikka).
Radiotieteen päivät 2000-2001
Kansalliskomitea hyväksyi kokouksessa 19.1.1999 vuosien 2000 ja 2001 Radiotieteen päivien pitopaikat ja järjestäjät seuraavasti Yllä mainitut pääjärjestäjät ovat suostuneet tehtävään.
Sähkömagnetiikkapäivä 1999
URSI:n tieteellisen komission B alaisena järjestettiin seminaari "Sähkömagnetiikka 99". Seminaari pidettiin 26.8.1999 Innopolissa Espoossa. Päivän järjesti CSC-Tieteellinen laskenta Oy. Tapahtuma järjestettiin nyt jo yhdeksatta kertaa, abstraktikirja painettiin toista kertaa. Tapahtuman päätavoitteena on suomalaisen säkömagnetiikkan tutkimuksen keskinäisten yhteyksien paranteminen. Lisätietoja on tapahtuman kotisivuilla http://www.rni.helsinki.fi/Sahkomagnetiikka/.
Kansalliskomitean verkkosivu
Sihteeri on suunnitellut ja toteuttanut kansalliskomitean oman kotisivun, joka julkistetaan edustajajäsenten kommenttien jälkeen osoitteessa http://www.intec.rug.ac.be/Research/Projects/ursi/welcome.html.
Tilapäisesti tiedot ovat osoitteessa http://www.space.hut.fi/~praks/ursi/index.htm. Sivut päivitetään vuosikokouksen päätösten mukaan. Tiedot ovat sekä suomeksi että englanniksi. Sivut laitetaan esille kansainvälisen URSIn serverille. Kansainvälisen URSIn sihteeri on lupautunut auttamaan sivujen päivityksessä.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola Edustajajäsen Risto Pirjola
Suomen kansalliskomitean jäsenluokka kansainvälisessä URSI:ssa
Vuosikokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti Kansalliskomitean jäsenyys kansainvälisessä URSI:ssa nostettiin luokasta 1 (alin) luokkaan 2. Korkein jäsenyysluokka on 6. Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta hyväksyi muutoksen, joka tiedotettiin kansainvälisen URSI:n päämajaan. Vuoden 2000 alusta lähtien Kansalliskomitealla on URSI:n neuvostossa neljä ääntä entisen kahden sijasta ja Suomen jäsenmaksu kansainväliselle URSI:lle on kaksinkertainen entiseen verrattuna.
Talous
Vuoden 1999 Radiotieteen päivien tilinpäätös on liitetty vuoden 1999 tilinpäätökseen. Radiotieteen päivien ylijäämäksi muodustui 0 mk. Osallistumismaksutulot päivillä olivat 21 010,17 mk, sponsoritukea saatiin Nokia Oy ltä 25 000 mk ja Tuorlan observatoriolta 2 061,60 mk. Suurimmat kuluerät olivat ravitsemuspalvelut 19 319,68 mk, kongressitoimiston kulut 16 800,80 ja tilavuokrat 7619,67 mk sekä abstraktikirjan painatus 3 583,61 mk. Kansalliskomitea sai vuonna 1999 valtionapua kotimaiseen toimintaan 10 328 mk ja matka-avustusta 26.000 mk. Vuoden 1998 rahoista siirrettiin 1999 matkakuluihin 6000 mk. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 143,85 mk. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 4805 mk. Suurin kuluerä oli www-sivujen tuottaminen 3 328 mk. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat 26 287,95 mk. Vuoden 2000 matkakuluihin varattiin 10 000 mk. Tilikauden ylijäämä oli 1378,90 mk. Kansainvälisen unionin vuoden 1999 jäsenmaksun 32.344 BEF on maksanut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 1998 ja 1999.