Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 1998

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 1997-1999 ja niiden edustajiksi on vahvistettu seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat: Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 24. helmikuuta 1998.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Jaan Praks (TKK avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo sekä varatilintarkastajana Raimo Kolkki. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Ismo Lindell, Antti Räisänen, Ari Sihvola sekä sihteerinä Jaan Praks. Työvaliokunta on vuoden 1998 aikana pitänyt useita sähköpostikokouksia.
  Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa. Vuoden 1998 aikana on URSI:n kunkin komission jäsenlista osoite- ja sähköpostitietoineen päivitetty (liite 1).
Radiotieteen päivät 1998
Vuoden 1998 Radiotieteen päivät järjestettiin Teknillisessä korkeakoulussa 24-25. elokuuta 1998 yhteistyössä Kaukokartoituskerhon ja IEEE Finland Sectionin kanssa. Päiviä sponsoroi Nokia Matkapuhelimet Oy. Päiville osallistui 144 henkeä ja niillä esitettiin yhteensä 83 joko suullista esitystä tai posteriesitystä. Raporttien esityskielet olivat englanti ja suomi siten, että kalvot olivat aina englanniksi. Symposiumin pääaihepiirit olivat: Konferenssin yhteydessä pidettyyn tekniseen näyttelyyn osallistuivat Geodata Oy, Ilkka Lilja Oy, Envia Oy, Meridian Systems Oy, Satelliittikuvakeskus ja X-Positio Oy. Järjestelytoimikunnan puheenjohtajina toimivat Kansalliskomitean puheenjohtaja Martti Hallikainen (TKK/AVA) ja Kaukokartoituskerhon puheenjohtaja Eero Ahokas (Geodeettinen laitos) sekä sihteerinä Jaan Praks (TKK/AVA). Toimikunnan muut jäsenet olivat Pekka Ahola ja Irja Kurki (TKK/AVA). Paikallisista järjestelyistä oli vastuussa TKKn Avaruustekniikan laboratorio. Konferenssin tiedotus ja abstraktien keruu hoidettiin pääasiassa sähköpostin ja internetin avulla. Lisäksi järjestelytoimikunnan puheenjohtajat kirjoittivat TEKES:n julkaisemaan Avaruusuutiset-lehteen ennakkouutisen Radiotieteen päivistä (no. 3, 1998) ja puheenjohtajat yhdessä sihteerin kanssa kirjoittivat samaan lehteen yhteenvedon konferenssista (no. 4, 1998). Radiotieteen päivien ohjelma ym. tiedot ovat kokouksen kotisivulla http://space.hut.fi/ursi-rs98. Konferenssin 174-sivuinen Proceedings ilmestyi Jaan Praksin ja Martti Hallikaisen toimittamana Avaruustekniikan laboratorion julkaisusarjassa. Konferenssin avasi TKKn rehtori Paavo Uronen. Kutsuttuja esitelmiä oli sijoitettu useimpien istuntojen alkuun: Kansalliskomitean viime vuonna aloittaman perinteen mukaisesti konferenssissa jaettiin nuoren tutkijan palkinto parhaasta suullisesta esitelmästä (ikäraja 35 vuotta). Palkintolautakunta valitsi voittajaksi TkL Juha-Pekka Luntama TKKn Avaruustekniikan laboratoriosta. Hänen esitelmänsä käsitteli radio-okkultaatiota, jossa GPS-satelliitin lähettämän signaalin vaiheen muutos mitataan limb sounding-periaatteella ajan funktiona ja sen avulla määrätään neutraalin ilmakehän ominaisuuksia.
Radiotieteen päivät 1999-2001
Puheenjohtaja on selvittänyt mahdollisuuksia lähitulevaisuuden Radiotieteen päivien järjestämiseksi siten, että ajanjaksona 1998-2001 käytäisiin läpi URSI:n kaikki 10 tieteellistä komiteaa päivien pääaloina. Toisena pyrkimyksenä on pitää päivät vuorotellen pääkaupunki-seudulla ja muualla Suomessa. Työvaliokunta on hyväksynyt ehdotuksen järjestää vuosien 1999-2001 Radiotieteen päivät seuraavasti: Yllä mainitut pääjärjestäjät ovat suostuneet tehtävään. Radiotieteen päivät pidettiin Tampereella viimeeksi vuonna 1989 ja Turussa 1991.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola Työvaliokunnan jäsen Ismo Lindell Edustajajäsen Risto Pirjola
Talous
Vuoden 1997 Radiotieteen päivien tilinpäätös valmistui vuoden 1998 puolella, joten se on liitetty vuoden 1998 tilinpäätökseen. Radiotieteen päivien 1997 ylijäämäksi muodostui 20.236,30 mk, josta järjestelytoimikunta siirsi 20.000 mk Oulun yliopiston tukisäätiön tilille käytettäväksi alan tutkimustoiminnan tukemiseen. Osallistumismaksut olivat 34.250 mk sponsoritulojen ollessa 40.000 mk. Kuluja oli 64.013 mk, jotka suurelta osin koostuivat päivällis-, lounas- ja kahvitarjoiluista sekä Oulun yliopiston sähköosaston järjestely-kustannuksista. Ylijäämästä 236,30 mk siirrettiin kansalliskomitean tilille. Myös vuoden 1998 Radiotieteen päivien tilinpäätös on liitetty tämän vuoden tilinpäätökseen. Ylijäämäksi muodostui 1.646 mk ja lisäksi 66,48 mk oli käteiskassan ylijäämä, joka siirrettiin Kansalliskomitean käteiskassaan. Osallistumismaksuista saatiin tuloja 20.550 mk ja sponsorointi Nokia-yhtymältä oli 20.000 mk. Suurimmat menoerät olivat iltatilaisuuden kustannukset, abstraktikirjojen painatus ja kahvitarjoilu konferenssissa. Kansalliskomitea sai vuonna 1998 valtionapua kotimaiseen toimintaan 6.000 mk ja matka-avustusta 22.000 mk. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 209,87 mk. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 6.860 mk. Suurin kuluerä olivat sihteerin palkkiot vuosille 1997 ja 1998. Kansainvälisen toiminnan kulut olivat 16.988 mk. Vuoden 1999 matkakuluihin varattiin 6000 mk. Tilikauden ylijäämä oli 244,17 mk. Kansainvälisen unionin vuoden 1998 jäsenmaksun 31.620 BEF on maksanut Suomen tiedeakatemiain valtuuskunta. Taseessa on vertailu vuosille 1997 ja 1998.