Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

TOIMINTAKERTOMUS

VUODELTA 1997

Kansalliskomitean edustajajäsenet
Kansalliskomitean jäseniksi kolmivuotiskaudeksi 1997-1999 ja niiden edustajiksi on vahvistettu seuraavat yhteisöt ja henkilöedustajat: Kansalliskomitea on kokoontunut vuosikokouksessaan 27.1.1997.
Toimihenkilöt
Kansalliskomitean puheenjohtajana on toiminut Martti Hallikainen Teknillisen korkeakoulun avaruustekniikan laboratoriosta ja varapuheenjohtajana Ari Sihvola Teknillisen korkeakoulun sähkömagnetiikan laboratoriosta. Sihteerinä on toiminut Juha Hyyppä (TKK avaruustekniikan laboratorio). Vuosikokouksen valitsemina tilintarkastajina ovat toimineet Olli Simula ja Iiro Hartimo sekä varatilintarkastajana Raimo Kolkki. Työvaliokunnan kokoonpano on ollut: Martti Hallikainen (pj.), Antti Räisänen, Ismo Lindell, Ari Sihvola sekä sihteerinä Juha Hyyppä. Työvaliokunta piti kokouksen 27.10.1997.
Komissioiden viralliset jäsenet
Tieteellisten komissioiden virallisina jäseninä ovat olleet: Kukin komission virallinen jäsen on samalla ollut jäsen kansainvälisen URSI:n ko. tieteellisessä komissiossa. Vuoden 1997 aikana sihteeri on päivittänyt URSI:n kunkin komission Suomen jäsenlistan yhteystietoineen (liite 1).
Radiotieteen päivät 1997
Vuoden 1997 Radiotieteen päivät järjestettiin Oulun Yliopistossa 20-21.11.1997. Järjestämiseen osallistuivat kansalliskomitean lisäksi IEEE Finland Section, Infotech Oulu ja Pro Electronica. Päiviä sponsoroivat Infotech Oulu, Pro Electronica, Nokia Matkapuhelimet Oy, Oulun yliopiston sähkötekniikan osasto ja Teknillisen korkeakoulun radiotieteen tutkimusalue. Päiville osallistui 116 henkeä ja päivillä esitettiin yhteensä 71 joko suullista esitystä tai posteriesitystä. Päivien esitykset painottuivat selkeästi tietoliikenne- ja radiotekniikkaan sekä elektroniikkaan kutsuteemojen ollessa Radio Communications, RF/High Speed Electronic Cicuits & Systems, Microelectronics & Nanotechnology, Metrology & EMC and Electronics Factory 2005. Konferenssin 158-sivuisen abstraktikirjan toimittivat Kalevi Kalliomäki ja Eero Savolainen Oulun yliopistosta. Järjestelytoimikuntaan kuuluivat Kalevi Kalliomäki (pj.), Juha Hyyppä, Juha Kostamovaara, Kari Kärkkäinen, Seppo Linnavuori, Jorma Lilleberg, Veikko Porra, Erkki Salonen, Eero Savolainen (siht.) ja Pertti Vainikainen. Uusina piirteinä Radiotieteen päivillä olivat URSI:n eri komissioiden esittely ja parhaan nuoren tutkijan esitelmän palkitseminen. Päivillä pidettiin 8 kutsuttua esitelmää komissioiden A,B,E,F,G,H ja K toiminnasta ja painopisteistä (pitäjinä yleensä komissioiden viralliset jäsenet) sekä aiheesta "Electronics Factory 2005". Vuonna 1997 perustettiin Radiotieteen päivien yhteyteen jaettavaksi kiertopalkinto parhaalle nuoren tutkijan (alle 35 vuotta) esitelmälle. Palkinnon lahjoitti Teknillisen korkeakoulun radiotieteen tutkimusalue, jonka muodostavat TKK:n avaruustekniikan laboratorio, Metsähovin radiotutkimusasema, radiolaboratorio ja sähkömagnetiikan laboratorio. Ensimmäisen nuoren tutkijan palkinnon voitti TkT Jari Iinatti Oulun yliopiston sähkötekniikan osaston tietoliikenne-laboratoriosta.
Kaukokartoitusseminaari
Kaukokartoituskerho järjesti 9-10.10.1997 kaukokartoitusseminaarin, johon osallistui noin 100 tutkijaa ja vaikuttajaa yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja yrityksistä. Seminaarin ohjelmassa oli tavanomaisten suullisten ja posteriesitelmien lisäksi ulkomaisten asiantuntijoiden pitämiä katsauksia alan tutkimusohjelmista. Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea osallistui seminaariin tehdäkseen URSI:n ja Kansalliskomitean toimintaa tunnetuksi Suomessa. Kansalliskomitea osallistui seminaariin kahdella tavalla: Martti Hallikainen esitteli kansainvälisen URSI:n ja Kansalliskomitean toimintaa ja Kansalliskomitea sponsoroi prof. Jan Asknen (Chalmersin TKK) osallistumista seminaariin. Jan Askne kertoi kutsutussa esitelmässään Ruotsissa saavutetuista tieteellisistä tutkimustuloksista. Hän osallistui Helsingissä aikaisemmin pidettyyn projektikokoukseen ja Kansalliskomitea maksoi Asknelle hänen seminaariin osallistumisestaan aiheutuneet lisäkustannukset.
Osallistuminen URSI:n kansainväliseen toimintaan
Kansainvälisen URSI:n toimintaan ovat osallistuneet seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Martti Hallikainen:

Varapuheenjohtaja Ari Sihvola: Työvaliokunnan jäsen Ismo Lindell:
Talous
Kansalliskomitea sai vuonna 1997 valtionapua kotimaiseen toimintaan 6000 mk ja matka-avustusta 18000 mk. Korkotulot määräaikaisesta sijoitustilistä olivat 199,92 mk. Kotimaisen toiminnan kulut olivat 6169,40 mk. Suurimman kuluerän muodostivat sihteerin matkakulut Radiotieteen päivien järjestelytoimikunnan kahteen kokoukseen. Kansainvälisen toiminnan (osallistuminen URSI Long Range Planning Committee:n kokoukseen ja IGARSS 97-symposiumiin) kulut olivat 17493,85 mk. Tilikauden ylijäämä oli 536,67 mk. Kansainvälisen URSI:n vuoden 1997 jäsenmaksun 30714 BEF on maksanut Suomen Tiedeakatemiain valtuuskunta. Kirjanpidossa seuraavat rahastot on yhdistetty: pääoma 1.1.1995 ja toimintarahasto. Taseessa on vertailu vuosille 1996 ja 1997. Radiotieteen päivien oma tilinpäätös ei valmistunut 31.12.1997 mennessä, joten se liitetään Kansalliskomitean vuoden 1998 tilinpäätökseen.