URSIn XXIII Radiotieteen päivät ja Kaukokartoitusseminaari Otaniemessä 24-25.8.1998 (http://www.space.tkk.fi/ursi-rs98/)


URSI ja Suomen Radiotieteen Kansalliskomitea

Kansainvälinen Radiotieteen Unioni (International Union of Radio Science; Union Radio Scientifique Internationale, URSI) perustettiin vuonna 1919 edistämään radiotieteen tutkimusta (http://www.intec.rug.ac.be/URSI/).

URSIn perustamisen aikaan kaikki tietoliikenteen, elektroniikan ja ympäristön havainnoinnin tutkimus tapahtui radioaalloilla. Nykyään URSIn toiminta-alue kattaa koko sähkömagneettisen spektrin, vaikka URSIn nimi onkin pysynyt entisellään. URSIn päätapahtuma on kolmen vuoden välein pidettävä yleiskokous. Seuraava yleiskokous eri aloja edustavien komissioiden tieteellisine istuntoineen on 13-21.8.1999 Torontossa (http://www.nrc.ca/confserv/ursi99/). Yleiskokouksen tärkein tieteellinen julkaisu on "Review of Radio Science 1996-1999", joka sisältää eri alojen huippututkijoiden kirjoittamia yhteenvetoartikkeleita. Vuoden 1996 yleiskokouksen vastaavassa julkaisussa on 1008 sivua.

URSIn jakautuu 10 tieteelliseen komissioon (suluissa Suomen edustajan sähköpostiosoite):

Komissioilla on omia vuosittaisia konferensseja. URSI:lla on 35 maassa kansalliskomitea, joka huolehtii URSIn päämäärien edistämisestä kansallisella tasolla ja toimii yhdyssiteenä URSIn päämajaan. Suomen Radiotieteen Kansalliskomitealla on 15 jäsenyhteisöä, jotka ovat yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja tieteellisiä seuroja. Kautena 1998-1999 Kansalliskomitean puheenjohtajana toimii Martti Hallikainen (martti.hallikainen@hut.fi), varapuheenjohtajana Ari Sihvola (ari.sihvola@hut.fi) ja sihteerinä Jaan Praks (jaan.praks@hut.fi). Kansalliskomitea mm. järjestää vuosittaiset Radiotieteen päivät.

Kaukokartoituskerho

Kaukokartoituskerho (http://foto.hut.fi/Kkk/) on rekisteröimätön yhdistys, joka on perustettu 1993 edesauttamaan kaukokartoitusalalla Suomessa toimivien organisaatioiden ja henkilöjäsenten välistä yhteydenpitoa ja informaation välitystä. Kerhon organisaatiojäsenten lukumäärä on noin 60 ja henkilöjäsenten noin 150. Toiminnan koordinoimisesta vastaa johtokunta. Kaukokartoituskerho on järjestänyt vuosittain tapahtumia ja esitelmätilaisuuksia, joista suurin on ollut kaksipäiväinen kaukokartoitusseminaari. Kaukokartoituskerhon puheenjohtaja on Eero Ahokas (ea@fgi.fi).

IEEE

IEEE on maailman suurin insinöörijärjestö, joka on perustettu vuonna 1884 USA:ssa. Yhä kasvava osa sen yli 300 000 jäsenestä on muualta maailmasta. IEEE vastaa yli kolmanneksesta kaikista alansa julkaisuista maaailmassa. Tieteellisten julkaisujen ykköslehdet ovat useimmiten juuri IEEEn Transactions-lehtiä. Suomessa IEEE:llä on varsinaisen Sectionin lisäksi opiskelijahaaraosastoja Otaniemessä, Tampereella ja Oulussa. Suomen osaston jäsenmäärä on tällä hetkellä noin 640 (http://www.ewh.ieee.org/r8/finland/) ja sen puheenjohtaja on Iiro Hartimo (iiro.hartimo@hut.fi).


Page Updated June 1. 1998
<webmaster.space@tkk.fi>
URL: http://www.space.tkk.fi/ursi-rs98/seminaari.html